Baker McKenzie legal rådgivare i THQ Nordics riktade nyemission om ca 1,5 miljarder SEK

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget är en betydande aktör som spelförläggare och har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken. THQ Nordic har global förläggarkapacitet inom marknadsföring, försäljning och distribution, både online och offline. Koncernen har globalt närvaro med huvudkontor i Karlstad och operativa kontor i Wien, Österrike samt München, Tyskland. Koncernen har tio interna utvecklingsstudios i Tyskland, England, USA och Sverige. THQ Nordics B-aktier är noterade på Nasdaq First North.

THQ Nordic har genomfört en riktad nyemission om 7,7 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom knappt 1,5 miljarder SEK före emissionskostnader. Teckningskursen i emissionen fastställdes genom ett så kallat ”accelererat book-building”-förfarande lett av Carnegie Investment Bank. Tecknare i emissionen utgjordes av ett stort antal svenska och internationella investerare av institutionell karaktär.

Carnegie Investment Bank är sole bookrunner och lead manager och Baker McKenzie är legal rådgivare i samband med den riktade emissionen. Från Baker McKenzie deltar huvudsakligen Joakim Falkner, ansvarig partner, samt Ian Gulam och Johanna Flink.

Kontakt 
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadchef, Baker McKenzie, tfn 070-318 9043, jenny.bildsten@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 78 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com