Ny analys av OssDsign och kommande investerarpresentation

Investmentbanken Redeye har idag inlett bevakning av OssDsign och publicerat en initial analys. OssDsign inkluderades därtill på Redeyes “Conviction Buy List”.

På måndag den 7 September kommer OssDsign’s nye VD Morten Henneveld att presentera bolaget på ABG Sundal Colliers Investerardag. Presentationen startar kl 14.30 och sänds live här: https://www.introduce.se/artiklar/2020/9/abgsc-investor-day-livestreamed-seminar-7-September/

Redeyes analys återfinns här: https://www.redeye.se/research/792865/ossdsign-growth-set-to-accelerate

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.