Ny CFO och affärsområdeschef till Knowits koncernledning

Knowit har utsett Marie Björklund till ny CFO i Knowit. Hon tillträder sin nya tjänst under augusti och kommer att ingå i koncernledningen. Marie kommer närmast från e-handelsbolaget Lyko. Tommy Berg, blir ny affärsområdeschef för Knowit Insight och kommer även han att ingå i koncernledningen. Tommy har redan idag en roll i Knowit Insights ledning och tillträder sin nya roll 1 mars.

Marie har en bred erfarenhet från finansfunktioner i flera branscher, senast från detaljhandelskedjan Kicks och dessförinnan hos VVS-grossisten Dahls. Hon har även en bakgrund som revisor hos Deloitte.

–           Vi är väldigt glada över att Marie valt att tacka ja till rollen som CFO hos oss på Knowit. Med sin breda erfarenhet och kompetens inom ekonomi – och finansroller från olika branscher kommer hon att kunna bidra till att fortsätta den positiva utvecklingen för Knowit, säger koncernchef Per Wallentin.

       Jag ser verkligen fram emot att få bidra med min kompetens och mina erfarenheter till en, för mig, ny bransch. Knowit har gjort en fantastisk resa både när det gäller sitt kunderbjudande och den finansiella utvecklingen de senaste åren. Teamet jag kommer till har stor erfarenhet och kompetens vilket gör att jag kan jobba framåtriktat, såväl med finansfunktionen som med bolaget i sin helhet, säger Marie Björklund.

Tommy Berg har varit anställd i Knowit sedan 2014 och har varit med och grundat bolaget Knowit IT Strategy. Han har Civilingenjörsexamen från Chalmers och en Executive MBA från Handelshögskolan i Göteborg och har en bakgrund från bl a Accenture.

–           Jag ser fram emot att få Tommy Berg in i Knowits koncernledning. Jag har lärt känna Tommy väl under hans år på Knowit och är imponerad över både hans strategiska höjd och förmåga att bygga lönsamma verksamheter. Jag har också ett stort förtroende för Tommys ledarskap och ser fram emot att jobba ännu närmare ihop, fortsätter Per Wallentin.

Nuvarande chef för affärsområdet Insight, Tomas Sandén, kommer även fortsättningsvis att finnas kvar i Knowit och stötta inom flera koncerngemensamma strategiska projekt.  

Elisabet Jarnbring, som redan idag är på plats, upprätthåller rollen som tillförordnad CFO fram tills Marie tillträder.

Knowit lämnar bokslutskommuniké för 2018 den 8 februari. 

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 31 januari 2019, kl 09.00 CET.För mer information, kontakta:

Per Wallentin, Koncernchef, 073-074 68 60 eller per.wallentin@knowit.se 

Christina Johansson, Kommunikationschef, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se 

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2200 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen, OMX Nasdaq, i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.