Nyemission registrerad

Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 2 maj 2018. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på AktieTorget är den 7 maj 2018. Ägare av BTA kommer därefter att erhålla B-aktier (CLINE B), vilka beräknas finnas på respektives VP-konto och depå den 14 maj 2018. Genom nyemissionen har aktiekapitalet i Cline ökat med 94 111,20 SEK genom emission av 941 112 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 844 111,20 SEK fördelat på 8 441 112 aktier.

Aktienamn: Cline Scientific BTA B
Kortnamn: CLINE BTA B
ISIN-kod: SE0010949487

För frågor om Cline Scientific och deras produkter, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD

E-post: patrik.sundh@clinescientific.com 

Telefon: 0703-585 088

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Cline Scientific AB (publ)                                                       Telefon: 031-387 55 55

Carl Skottsbergs gata 22 B                                                      E-post: info@clinescientific.com 

413 19 GÖTEBORG                                                                Hemsida: www.clinescientific.com