Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 31 OKTOBER 2018

Antalet B-aktier och antalet röster i LifeAssays AB (publ) har under oktober månad, i samband Unitemissionen, ökat med 334 305 st. 

Vid utgången av oktober månad 2018 uppgår det antalet B-aktier och röster till 9 223 759 st och bolagets aktiekapital till 21 578 986,64 kr.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com