Oscar Properties presenterar villkoren i utbyteserbjudandet

Bostadsutvecklaren Oscar Properties presenterar villkoren i utbyteserbjudandet, enligt ett pressmeddelande.

Utbyteserbjudandet omfattar samtliga preferensaktier i Oscar Properties, samt även B-preferensaktier som är anmälda för inlösen. Bolaget erbjuder 139 nya stamaktier för varje preferensaktie respektive 667 nya stamaktier för varje B-preferensaktie av serie B. Deltagande i utbyteserbjudandet är frivilligt. Anmälningsperioden för Utbyteserbjudandet löper från den 20 november till 27 november.

Utbyteserbjudandet är villkorat av att minst 50 procent av utestående preferensaktier respektive B-preferensaktier anmäls för utbyte. Styrelsen kan besluta att genomföra utbyteserbjudandet även vid en lägre anslutningsgrad.

Utbyteserbjudandet och den aviserade företrädesemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 16 november.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire