Valberedning för Bio-Works Technologies AB inför årsstämman 2021

Bio-Works Technologies AB:s valberedning skall utgöras av representanter för de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget som önskar ingå i valberedningen samt styrelsensordförande, enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

Peter von Ehrenheim, ordförande för Bio-Works styrelse, ska också delta.

Valberedningen (exkl orföranden) representerar tillsammans cirka 26 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämman i Bio-Works Technologies AB kommer att hållas fredagen den 21 maj 2021 på bolagets huvudkontor i Uppsala.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bio-Works Technologies AB:s valberedning kan skicka e-post till info@bio-works.com rubrik ”Till Valberedningen” eller brev till Bio-Works Technologies AB, Virdings allé 18, 754 50 Uppsala, märkt ”Till Valberedningen”, senast 19 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Jonathan Royce, VD för Bio-Works, e-post: jonathan.royce @ bio-works.com, telefon: +46 70 143 41 43.

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på First North. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.