Venue Retails företrädesemission fulltecknad

Venue Retails företrädesemission tecknades till 100,2 procent vilket innebär att garantiåtaganden inte behöver tas i anspråk. Företaget får in 94,5 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Den riktade emissionen till anställda har samtidigt tecknats till cirka 21 procent. Bland annat tecknade vd Lars Fins.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire