OssDsign etablerar en strategisk Advisory Board med framstående kirurger i USA

Uppsala, 7 juni 2022. OssDsign AB (publ.) meddelar idag att bolaget har etablerat en strategisk Advisory Board (SSAB) i USA. Dess primära målsättning är att vägleda och ge strategisk rådgivning till bolaget.

OssDsigns strategiska Advisory Board består av sju framstående amerikanska neurokirurger och ryggradskirurger som kommer att ge rådgivning till bolaget i frågor som rör den framtida inriktningen och prioriteringen i ny produktutveckling, regulatoriska avvägningar, kliniska utvecklingsprogram och andra områden som är strategiskt viktiga.

OssDsigns Advisory Board kommer initialt att ledas av dr Peter Whang, M.D., F.A.C.S, F.A.A.O.S, Associate Professor vid the Department of Orthopaedics and Rehabilitaiton, Yale University School of Medicine.

“Jag är mycket glad att arbeta tillsammans med OssDsign. Tekniken som bolaget just nu etablerar på marknaden är banbrytande och jag förväntar mig att den kommer ge stort värde till mina patienter. Jag ser fram emot att delta som rådgivare till bolaget under den fortsatta utvecklingen”, säger dr Whang, Associate Professor, Yale University School of Medicine.

”Möjligheten att samverka med framstående amerikanska opinionsledare inom vårt fält är viktig för bolagets framtid. Därför är jag mycket stolt över att vi har kunnat attrahera tongivande kirurger med djupgående kunskap om marknaden för ryggradskirurgi och ortobiologi. Jag ser fram emot att arbeta nära såväl dr Peter Whang som de andra kirurgerna i vår Advisory Board”, säger Morten Henneveld, vd för OssDsign.

Dr Whang är licensierad kirurg i USA med särskild klinisk utbildning och specialistkunskap inom behandling av sjukdomar som drabbar ryggradens hals-, bröst- och ländryggssegment, och har ett särskilt intresse för den senaste tekniken inom ryggradsbehandlingar. Dr Whang är Associate Professor vid the Department of Orthopaedics and Rehabilitation på Yale University School of Medicine. Dr. Whang erhöll sin kandidatexamen i biokemi från Harvard University i Massachusetts, USA, och läkarexamen från Duke University School of Medicine i North Carolina, USA. Han genomförde sin specialistläkarutbildning i ortopedisk kirurgi vid University of California, Los Angeles, i Kalifornien i USA och erhöll ytterligare specialisterfarenhet inom ortopedisk och neurokirurgisk ryggradsbehandling vid Rothman Institute at Thomas Jefferson University i Philadelphia, Pennsylvania.

För mer information, vänligen kontakta:

Morten Henneveld, vd, OssDsign AB

Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser:

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.