OssDsign stärker patentskyddet på huvudmarknad för OssDsign Cranial PSI

Det amerikanska patentverket (USPTO) har kommunicerat att de avser bevilja OssDsign AB (publ) ett patent relaterat till bolagets implantatdesign. Med godkännandet i USA stärker OssDsign patentskyddet för sin teknologi på bolagets viktigaste marknad. 

Patentet beviljades i Europa och Japan under förra året och tidigare i år även i Australien. Med godkännandet på bolagets viktigaste marknad USA etablerar OssDsign ett förstärkt patentskydd för teknologin bakom OssDsign Cranial PSI på samtliga huvudmarknader. Patentet täcker implantatet, dess förstärkande struktur, samt metoden att tillverka ett patientspecifikt implantat med hjälp av additiv tillverkning. Den additiva tillverkningsprocessen medför ett flertal fördelar såsom snabb tillverkning av patientspecifika implantat samt ett flertal implantategenskaper, exempelvis varierande styvhetsgrad och möjlighet att tillverka implantat med komplexa och/eller irreguljära geometrier (inklusive komplext kurvade ytor).

Patentfamiljen, som är giltigt till 2035, förstärker OssDsigns redan omfattande patentskydd i Europa, och USA avseende både implantatdesign samt bolagets materialteknologi inom keramiska materialformuleringar och dess användning för medicinska tillämpningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. 
Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.