OssDsigns kliniska studie TOP FUSION är fullrekryterad

Uppsala, 25 april 2022. OssDsign AB (publ.) meddelar idag att bolaget rekryterat samtliga patienter till den kliniska studien TOP FUSION. Patientuppföljningen kommer att fortsätta under 24 månader.  

Studien kommer i första hand att utvärdera säkerheten och effekten av OssDsign Catalyst hos patienter som genomgår steloperation av ryggraden. Studiens utfall kommer primärt att baseras på graden av sammanläkning mellan ryggkotorna samt avsaknad av behandlingsrelaterade biverkningar.

 

“Vi är mycket nöjda med att ha slutfört patientrekryteringen i denna kliniska studie och att därmed ha uppnått ännu en betydande milstolpe. Eftersom TOP FUSION kommer att generera värdefulla kliniska data är det ett viktigt framsteg i vårt arbete för att etablera OssDsign Catalyst på den globala marknaden”, säger Morten Henneveld, vd, OssDsign.

 

Studien leds av dr Péter Pál Varga och dr Àron Lazary vid National Center for Spinal Disorders på Buda Health Clinic i Budapest, Ungern – landets enda medicinska center som behandlar samtliga åkommor inom området ryggmedicin.

 

OssDsign Catalyst är ett syntetiskt bengraft baserat på en patenterad nanokristallin struktur som stimulerar bildning av frisk benvävnad. Produkten är godkänd av FDA sedan 2020 och lanserades på den amerikanska marknaden i augusti 2021.  

 

För mer information, vänligen kontakta:

Morten Henneveld, vd, OssDsign AB

Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

 

Certified Adviser:

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

 

Om OssDsign

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.