Parans Solar Lighting AB offentliggör prospekt

Parans Solar Lighting AB (publ) (”Parans”, ”Bolaget”) offentliggör prospekt i samband med nyemissionen som börjar måndag den 26e november 2018.

Bolaget har i samband med denna nyemission upprättat ett prospekt som idag blivit godkänt av Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från Parans och hålls även tillgängligt på Bolagets hemsida (www.parans.com), Göteborg Corporate Finance hemsida (www.gcf.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Prospekt, Informationsbroschyr och anmälningssedel finns att tillgå på Bolagets och Göteborg Corporate Finance hemsidor, samt på Mangold Fondkommissions hemsida (www.mangold.se).

VD Anders Koritz kommer att medverka under en webbsänd investerarträff i Stockholm måndagen den 26 november.

Stora Aktiedagen 26 nov, 14:40 Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm Anmälan sker via följande länk: www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-stockholm-2018


Erbjudandet i sammandrag

Befintliga aktieägare erhåller företrädesrätt att teckna i förestående Erbjudande. Även nya investerare är välkomna att delta i Erbjudandet.

Företrädesemission av units
Teckningsperiod 26 november – 12 december, 2018
Emissionsbelopp Cirka 20,28 MSEK
Villkor Varje två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) ny unit
Emissionsvolym 11 590 186 units
Teckningskurs 1,75 SEK per unit. Courtage utgår ej
Antal befintliga aktier 23 180 372 st.
Bolagsvärde före emission* Cirka 40,56 MSEK
Avstämningsdag 21 november 2018
Handel i units Parans aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn PARA och innehar ISIN-kod SE0002392886. Teckningsoptionerna kommer att handlas på Spotlight Stock Market.  
Garantier och teckningsförbindelser Cirka 64,34 procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelser uppgår till cirka 7 MSEK och emissionsgarantier till 6 MSEK.
Beräknad tid för offentliggörande av emissionens utfall Vecka 51 (17 – 21 december 2018)
Handel med teckningsrätter 26 november – 10 december 2018
Villkor teckningsoption Lösenperiod: 6 jan, 2020 – 7 feb, 2020Lösenpris: 2 SEKVillkor: Två (2) teckningsoptioner (TO6) ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Ovanstående tabell är ett sammandrag av Erbjudandet. Fullständiga villkor & anvisningar finns att tillgå i prospektet.

Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Parans i samband med företrädesemissionen.

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission är emissionsinstitut. 


För mer information om Parans och erbjuandet, kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 


Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.