Peckas Naturodlingar har slutfört förstudie hos Ica Maxi Östersund – projeketet går att genomföra

Fisk- och grönsaksodlingsbolaget Peckas Naturodlingar har nu slutfört sin förstudie med odlingssystemet Peckas Compact hos Ica Maxi Östersund, vilket visade på att att projektet går att genomföra med vissa modifikationer. Det förmedlas via ett pressmeddelande.

Projektet ska nu in i en ny fas där modifikationerna genomförs varpå en slutgiltig design jämte en fullständig offert kommer att lämnas till den potentiella kunden.

Det framgår även att bolaget fått förfrågningar om system med enbart grönsaker, och bolaget ska nu påbörja utvecklingen av ett system där fisken kan hållas åtskild.

“System som dessa kommer att kräva mindre yta och möjliggöra lokal hållbar odling på fler platser i urbana miljöer”, skriver företaget.

Peckas stiger cirka 3 procent och handlas nu kring 12,35 kronor per aktie.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire