Penser Access: I-TECH – Bioteknik som revolutionerar sjöfarten

Vi inleder bevakning av I-Tech. Baserat på forskning vid Göteborgs Universitet har I-Tech kommersialiserat substansen Selektope, en tillsatskomponent till marin fartygsfärg som har överlägsna egenskaper när det gäller att motverka hård påväxt på fartygsskrov. Hård påväxt, dvs. havstulpaner kan öka bränsleförbrukningen för fartyg med upp till 40%, vilket innebär en återbetalningstid i bränslebesparingar på under ett år för en oljetanker bestruken med Selektope-baserad färg. Bolaget har idag två kunder, som tillsammans täcker 28% av världsmarknaden för marin färg, som lanserat produkter baserade på Selektope och räknar med produktlanseringar från ytterligare 1-2 kunder de kommande 12-18 månaderna. Bolagets mål är att omsätta SEKm 100 år 2021, vilket motsvarar 50% årlig tillväxt (CAGR) från dagens nivå. Vi ser ett motiverat värde för aktien i spannet SEK 70 till 121 och bedömer att aktien har hög potential men till hög risk då bolaget ännu ej nått positivt kassaflöde.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/bioteknik-som-revolutionerar-sjofarten-2/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se