Penser Access: Nexam Chemical Holding – Meddelar utfall av nyemission

Nexam har meddelat utfallet av nyemissionen som meddelades i samband med den senaste kvartalsrapporten. Utfallet blev att emissionen tecknades till 73,6 %, vilket ger ca 45,6 mkr före emissionskostnader. Maximalt tillskott från optionerna för kommande två år uppgår till 13,5 mkr och 17,6 mkr för TO1 respektive TO2. Kapitaltillskottet var nödvändigt och vi anser att emissionen tillför tillräckligt med kapital för att finansiera den starka tillväxten för estimatperioden 2020 – 2022. Vi lämnar våra intäkts- och resultatestimat oförändrade och bedömer att bolaget kan vara EBITDA-positiva 2020 men att en positiv EPS dröjer till 2021. Vi behåller vår tidigare riktkurs 6,85 – 7,25 kr och ser fortsatt medelhög kurspotential till hög risk.
 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/nexam_20200414.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se