PEPTONIC Medical AB (publ) meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 1

Företrädesemissionen av units i PEPTONIC Medical AB (”Peptonic” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 4 november 2021 (”Företrädesemissionen”) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med vanliga aktier och teckningsoptioner serie TO 1. Sista dag för handel med BTU är den 13 april 2022 och stoppdagen hos Euroclear Sweden AB är den 19 april 2022, varefter utbokning av aktier och teckningsoptioner på respektive aktieägares VP-konto/depå kommer att ske. Teckningsoptionerna kommer att handlas med ISIN-kod SE0017564214 och första dag för handel beräknas bli den 21 april 2022.

Rådgivare

Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Emissionsinstitut till Peptonic i samband med Företrädesemissionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

OM Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.