Offentliggörande av förslag till styrelse och styrelsearvode inför årsstämman den 28 april 2022

Huvudägare i Nowonomics AB (publ) (”Nowo”) föreslår styrelse och styrelsearvode för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Bolagets huvudägare föreslår omval av omval av Sven Estwall och Pingis Berg-Hadenius som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagets huvudägare har föreslagit nyval av Jeanette Carlsson Hauff och Per-Anders Tammerlöv. Sven Estwall har föreslagits att fortsätta som bolagets ordförande. Information om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Nowos hemsida investor.nowonomics.com.

Jeanette Carlsson Hauff kommenterar:

– Jag ser fram emot att bidra med min långa erfarenhet inom finanssektorn och reglerade företag. Nowo är ett riktigt spännande bolag som riktar sig till väldigt många och har redan över 70 000 medlemmar i Sverige. Det är av högsta vikt att transparens, regelefterlevnad och tillgänglighet är en fortsatt central del i Nowos växande verksamhet. 

Per-Anders Tammerlöv kommenterar:

– Jag har följt Nowo länge och är imponerad av den kundtillväxt Bolaget visat. I Styrelsen kommer jag att fokusera på de övergripande tillväxtstrategierna tillsammans med övriga i Styrelsen och Bolagets ledning. Jag ser fram emot att vara med och skapa den folkrörelse kring privat pensionssparande som det finns ett så tydligt behov av.

Rutger Selin, VD på Nowo kommenterar:

– Jag ser fram emot att i och med Bolagsstämman den 28 april kunna välkomna Jeanette och Per-Anders till Nowonomics styrelse. Det är två personer med väldigt stor erfarenhet och kunskap kring att skala upp bolag så som vi ämnar att göra med Nowo nu. Jag vill samtidigt nu passa på att tacka avgående styrelsemedlemmarna Sten Andersen och Pernilla Hurtig för ett förtjänstfullt arbete under den tid de arbetat i bolaget. 

Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode oförändrat ska utgå. Bolagets huvudägare har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med ett och ett halvt inkomstbasbelopp för ordinarie styrelseledamöter och tre inkomstbasbelopp för styrelseordförande. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala marknadsmässig och skälig ersättning till styrelseledamot (personligen eller via bolag) för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete.

Presentation av föreslagen, ny styrelseledamot Jeanette Carlsson Hauff, född: 1965

Jeanette är verksam som forskare och lärare på Handelshögskolan i Göteborg och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, och är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Göteborg.

Jeanette har haft roller som VD för Skandia Fonder AB och styrelseledamot i Andra AP-fonden. Idag är Jeanette bland annat styrelseledamot i QQM Fund Management AB och hon har lång och djup erfarenhet från fond- och finansmarknaden.

Presentation av föreslagen, ny styrelseledamot Per-Anders Tammerlöv, född: 1973

Per-Anders har varit anställd på Mangold Fondkommission AB sedan 2003 och är VD i bolaget sedan 2006. Per-Anders har en examen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet. Per-Anders har en lång erfarenhet från den finansiella sektorn, däribland Alfred Berg, Nordiska Fondkommission och HQ. 

Övriga förslag till årsstämman finns tillgängliga i kallelsen till årsstämman som publicerades den 31 mars 2022 vilken finns tillgänglig på Nowos hemsida investor.nowonomics.com

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail rutger@nowo.se

Om Nowonomics AB (publ)
Nowo, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

Nowo har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250