Petter Bäckgren ny VD för Bioservo Technologies

Styrelsen för Bioservo Technologies har utsett Petter Bäckgren till ny VD. Petter har lång erfarenhet från olika positioner inom medicinteknik och diagnostikbranschen och kommer närmast från rollen som VD för Kibion (tidigare dotterbolag till Orexo) och har dessförinnan haft olika positioner inom DiaSorin och Novartis Pharmaceuticals. Petter Bäckgren tillträder sin tjänst den 3 september och efterträder Erik Landgren som lämnar sin tjänst under hösten, som tidigare meddelats.

”Med en stark kommersiell inriktning kombinerad med erfarenhet av att utveckla företag i tillväxt där teknik-, produkt- och produktutvecklingskunnande varit framgångsfaktorer, ser vi Petter som rätt person att fortsätta utveckla Bioservos affär och etablera våra produkter på den globala marknaden. Han kombinerar ett starkt ledarskap och tydligt kundfokus med djup kunskap att bygga framgångsrika distributionsnätverk. Vi är mycket glada att Petter har valt att bli en del av Bioservos fortsatta tillväxtresa”, säger Anders Lundmark, styrelseordförande i Bioservo.

”Bioservo har ett mycket spännande och starkt koncept, kombinerat med utmärkande samarbetsavtal med stora internationella aktörer och ett växande globalt marknadsintresse bland framförallt professionella användare. Jag är mycket stolt och glad över att ha fått detta förtroende och känner mig också ödmjuk inför uppgiften. Jag ser fram emot att leda bolaget i nästa fas av utvecklingen”, säger Petter Bäckgren, tillträdande VD för Bioservo Technologies.

Informationen i denna pressmeddelanden är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2018 cirka kl. 16:40 (CET).

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA, General Electric, bygg- och infrastrukturföretaget Eiffage Infrastructures, JM och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies AB är noterat på Nasdaq First North, med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Bioservo Technologies AB Press Contacts

Anders Lundmark, Styrelseordförande

Tel.: 070-447 52 25