Platzer etablerar MTN-program om 5 mdkr och lanserar grönt finansiellt ramverk

Platzer etablerar ett MTN-program med ett rambelopp om 5 mdkr för upplåning på den svenska obligationsmarknaden samt lanserar ett grönt finansiellt ramverk vilket möjliggör emission av gröna obligationer.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har upprättat ett grundprospekt avseende MTN-program om 5 mdkr som Finansinspektionen idag har godkänt och registrerat. Grundprospektet finns tillgängligt på Platzers webbplats, platzer.se, samt på Finansinspektionens webbplats, fi.se.

I anslutning till programmet har Platzer i samråd med Svenska Handelsbanken etablerat ett grönt finansiellt ramverk. Ramverket bygger på Green Bond Principles och har klassificeringen ”Medium Green” i en second opinion från Cicero Shades of Green. Ramverket ger bolaget möjlighet att finansiera den typ av projekt och tillgångar som omfattas av ramverket genom att emittera gröna obligationer under MTN-programmet. Ramverket och second opinion finns tillgängligt på Platzers webbplats, platzer.se.

Svenska Handelsbanken är ledarbank för MTN-programmet och kommer tillsammans med Nordea, SEB och Swedbank agera emissionsinstitut. Advokatfirman Cederquist har varit legal rådgivare till Platzer avseende MTN-programmet.

– Etableringen av ett MTN-program är en milstolpe för Platzer som tar ytterligare ett kliv in på kapitalmarknaden och tillför en finansieringskälla vilket stärker bolagets långsiktiga finansieringsförmåga. Det gröna skuldramverket kompletterar Platzers gröna aktieramverk och är en naturlig del i Platzers hållbarhetsarbete och en viktig pusselbit på vägen mot att bli ett helt grönt finansierat bolag, säger Fredrik Sjudin, cfo på Platzer.

För mer information vänligen kontakta:
Fredrik Sjudin, cfo, Platzer, tel: 0721-27 77 78
P-G Persson, vd, Platzer, tel: 0734-11 12 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021 klockan 16.20 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med ett värde om 24 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.