Polestar ger TopRight en tilläggsorder

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har sedan tidigare fått uppdraget att leverera till ett flertal showrooms för Polestar, det nya elektriska prestandavarumärket som ägs av Volvo Cars och Geely. Ny lägger Polestar en tilläggsbeställning på utrustning om ca 4 miljoner.

TopRight har redan ett framgångsrikt samarbete med Polestar och har efter en upphandling tecknat ett större leveransavtal. Tilläggsbeställningen avser nu kringutrustning till Polestar´s nya Spaces som öppnas i Europa, USA och Kanada.

”Att nu polestar väljer att lägga en tilläggsbeställning på kringutrustning av oss innebär många fördelar i hela kedjan såsom samordning av leveranser, leveranskontroll och drifttagande av Polestars spaces. Helt klart en fjäder i hatten där vi nu får en bekräftelse på vår förmåga och unika kompetens att leverera mot en krävande och internationell kund som Polestar”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Leverensen sker under återstoden av 2020 och ordervärdet för TopRight Nordic är ca 4 mkr.

Om BRIGHT Attention® från TopRight Nordic
Med TopRight Nordics teknik och produkter för BRIGHT Attention erbjuder vi kompletta upplevelser med lösningar som skapar en helt ny upplevelse. Växla mellan transparent glas och frostat glas, projektion på glas, ljud, ljusstyrning, LED skärm och touchscreens allt integrerat är några delar som vi har lösningar på.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2020, kl. 13.30 CET.  

Läs mer på www.toprightnordic.com

   
TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Fler artiklar om TopRight Nordic AB