Polestar ger TopRight rekordorder

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har fått uppdraget att leverera till ett flertal showrooms för Polestar, det nya elektriska prestandavarumärket som ägs av Volvo Cars och Geely. Ordervärdet är ca 37 miljoner kronor och blir TopRights största affär hittills.

TopRight har redan ett framgångsrikt samarbete med Polestar. Nu väljer elbilstillverkaren att efter en upphandling skala upp affären med TopRight rejält och beställer lösningar till Polestar´s nya Spaces som öppnas i Europa, USA och Kanada.

Under 2020 så kommer nya sajter att utrustas med lösningar från TopRight.

”Vi är otroligt stolta att vi får fördjupa samarbetet med Polestar. Tillsammans har vi utvecklat lösningar där avancerad teknik skapar en helt ny upplevelse. Detta ger en effektfull, innovativ och effektiv komponent till Polestar Spaces. Tillsammans med vår partner Special-Elektronik har vi visat på vår förmåga och unika kompetens att leverera mot en krävande och internationell kund som Polestar”,säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Installationen startar under maj och utrullning sker sedan under återstoden av 2020.

Om BRIGHT Attention® från TopRight Nordic
Med TopRight Nordics teknik och produkter för BRIGHT Attention erbjuder vi kompletta upplevelser med lösningar som skapar en helt ny upplevelse. Växla mellan transparent glas och frostat glas, projektion på glas, ljud, ljusstyrning, LED skärm och touchscreens allt integrerat är några delar som vi har lösningar på.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020, kl. 15.30 CET.  

Läs mer på www.toprightnordic.com 

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.