Positivt mottagande av InCoax In:xtnd™ lösning på Fiberdays19

InCoax presenterade In:xtnd på Fiberdays19 mässan i Wiesbaden 27-28 mars

InCoax presenterade och demonstrerade In:xtnd och fick stort intresse och förfrågningar om offerter på utvärderingskit, som är det första steget på kundresan.

Tyskland är en av InCoax prioriterade marknader med en utbredd existerande koaxialinfrastruktur i byggnader och med en pågående utrullning av fiber i gatorna.

”Vi ser en stor potential att hjälpa till och lösa utmaningen i Tyskland med att koppla fiber i gatan till konsumenter på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Flera bredbandsoperatörer uppskattar fördelarna med vår lösning och vill ta nästa steg med oss”, säger Håkan Rusk, Chief Sales and Marketing Officer för InCoax.

Fiberdays19 är en mässa med ungefär 3000 besökare som organiseras av German Broadband Association (BREKO) som representerar majoriteten av alla alternativa fast bredbandsoperatörer i Tyskland.

Team InCoax in th Inxtndbooth at FiberDays19

InCoax teamet på Fiberdays19 

För ytterligare information:
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com 
+46 70-8563427


Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis ”Saving the world from complicated” på www.incoax.comAugment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser.