QBANK Holding AB:s nyemission registrerad

QBNK Holding AB (publ) (”QBNK” eller “Bolaget”) avslutade fredagen den 10 juni 2022 sin företrädesemission. Emissionen tillförde bolaget drygt 16.1 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 0.7 MSEK.

Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 29 juni 2022. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas med nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stockmarket är den 4 juli 2022. Ägare av BTA kommer därefter att erhålla aktier, vilka beräknas finnas på respektive VP-konto och depå den 8 juli 2022.

Genom emission av 2 437 800 aktier har antalet aktier ökat till 9 751 200 aktier. Bolagets aktiekapital ökade samtidigt med 292 536 kronor till 1 170 144,04 kronor.

Jacob Philipson, VD 
08-459 99 23
jacob.philipson@qbank.se
www.qbankdam.com 

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com