Rättelse: Delårsrapport Q1, Bublar Group

Rättelse avseende kassaflödesanalysen sid 13 och 17 i delårsrapporten för Q1.
Sid 17: Ett minustecken saknades i tabellen. Periodens kassaflöde uppgår till -10 288 Tkr.
Sid 13: Jämförelsetalet för kassaflödet motsvarande period föregående år är (-4,3) Mkr
            

För med information kontakta:
Anders Lindell, CFO Bublar Group: anders.lindell@bublar.com    Telefon: 070-841 83 14

Bublar Group

Bublar Group AB (publ) är nordens ledande noterade XR-teknologibolag specialiserat inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Företaget erbjuder XR-lösningar inom E-commerce, Entertainment, Training och Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen Vobling, Sayduck och Virtual Brains. Bublar har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work, Shop and Play.

Bolagets har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50