Rättelse: JS Security publicerar kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2022

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) publicerar härmed kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022. 

Rättelsen avser borttagande av MAR-text i bifogad kvartalsrapport.

Nedan följer en kort sammanfattning av kvartalsrapporten. Fullständig kvartalsrapport finns tillgänglig på JS Securitys hemsida (https://investor.jssecurity.tech/rapporter/) samt som bifogad fil.

Finansiell sammanställning för perioden juli 2022 – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 908 Tkr (0)
 • Justerad EBITDA uppgick till -1 261 Tkr (-1 144)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 793 Tkr (-1 315)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,21)

Händelser under perioden juli 2022 – september 2022

 • JS Security genomför riktad emission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen.
 • Fortsatt arbete med JS Securitys "Go-to-Market"-strategi tillsammans med Gartner Group. Fokusområdena i strategin är segmentering och paketering, samt accelererad införsäljning av koncernens produkter och tjänster. Genom detta, har vi, tillsammans med StoneBeach inlett flertalet mindre kunddialoger som vi ser kommer leda till affärsavslut inom kort.
 • JS Securitys styrelseordförande har förvärvat aktier.
 • Ett nytt lagringskoncept föds ur samarbete mellan JS Security och StoneBeach.

Händelser efter perioden juli 2022 – september 2022

 • Undertecknat två sekretessavtal med två olika intressenter för att säkert kunna fördjupa dialogerna kring implementation av de tekniska bitarna.
 • Vi implementerar just nu en fullskalig APEX "objektlagring version" hos StoneBeach.
 • JS Security erhåller order om cirka 260 TSEK. Orden avser JS Securitys "Saas"-tjänster och lösningar.

VD har ordet

Ännu ett kvartal har gått och arbetet med JS Security fortsätter.

I min roll som VD lägger jag stor vikt vid transparens och tydlighet gentemot våra aktieägare. Jag anser att det är viktigt att vi bygger ett ”community” runt JS Security, där vi som bolag tillsammans med våra aktieägare, gemensamt strävar mot vår ultimata vision – att Sverige skall ha världens säkraste cyberförsvar. Detta är något som jag bär med mig varje dag i mitt arbete som VD för JS Security.

Under det tredje kvartalet har vi satt en strategi tillsammans med Gartner, där vi analyserar våra produkter utifrån paketering och kommersialisering. Detta för att hantera de olika stegen i vår ‘’Go-to-Market’’-strategi på det mest effektiva sättet.

Arbetet tillsammans med Gartner medför att diverse milstolpar behöver nås innan den fullskaliga produktlanseringen kan genomföras. I detta arbetet ingår fortsatt paketering samt konkretisering av vårt erbjudande och varumärke, som mynnar ut i marknadspositionering med ‘’storytelling’’.

Beträffande storytelling börjar vi aktivera innehåll och marknadsföring i en storre omfattning. Detta skapar ‘’Awareness and Demand Generation”, vilket i sin tur leder till en effektiv säljprocess. Vi har även efter kvartalet kontrakterat ett säljföretag med inriktning på tekniska SaaS-lösningar. Detta företag hjälper oss med prospektering samt kontakt med intresserade företag.

Försäljning av SaaS-lösningar är inte densamma som traditionellt sälj, utan säljet kräver att man uppfyller ett spectrum av fyra olika kategorier: Strategy & Deployment, Customer Acquisition, Business Performance & Corporate Development

Jag är mycket positiv till den utveckling som JS Security har gjort under det senaste kvartalet, i jämförelse med föregående, där ekonmin varit högt belastad med bl.a. kostnader samt brygglån i samband med den tidigare emissionen. Om vi jämför Q2- och Q3-rapporterna så ser vi minskade kostander och lån, samt en effektivare burnrate på koncernnivå.

Detta har gjort bolaget till stor del skuldfritt, vilket är en stor milstolpe som kommer hjälpa oss att sätta en grund inför framtiden.

Med detta sagt är JS Security på en fortsatt spännande resa. Ledning och styrelsen har tydliga mål framåt som vi hoppas ska ge ett positivt resultat inom kort.

Avslutningsvis vill jag hälsa våra nya aktieägare välkomna och samtidigt tacka våra befintliga aktieägare för fortsatt förtroende!

Pierre Grönberg, VD
JS Security Technologies Group AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Fler artiklar om JS Security