DRILLCON ERHÅLLER BORRKONTRAKT MED BOLIDEN TARA MINES DAC PÅ IRLAND

Boliden Tara Mines Dac har tecknat ett kontrakt med Drillcon Irland Ltd, som denna gång avser produktionsborrning. Avtalet startar upp 1 februari, 2023 och är giltigt fram till 1 maj, 2025.

  • ” Vi är otroligt glada att vi återigen får förtroendet från Bolidens ledning i Irland att genomföra ytterligare ett prospekteringsarbete men som denna gång avser produktionsborrning i mindre volym. Detta innebär att vi nu har två borrkontrakt som avser prospekteringsborrning på Irland.   Boliden är en viktig kund och vi ser det som kvitto på att Drillcon levererar ett mervärde till Boliden koncernens produktion av basmetaller. ” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

Örebro 17 november 2022

                       

Patrik Rylander,

Drillcon AB    

VD & Koncernchef

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Irland Ltd, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön, Europa och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se