DRILLCON ERHÅLLER ETT 4-ÅRIGT PROSPEKTERINGS RAMAVTAL MED BOLIDEN

Boliden har förlängt ett ramavtal med Drillcon Scandinavia för en period om 4 år.  Avtalet avser prospekteringsborrning vid flertalet olika produktionsställen. Arbetet enligt kontrakt startar upp direkt och kommer att avslutas sista februari 2026. Det fortsatta förtroendet ger Drillcon Scandinavia en god långsiktig beläggning av befintlig produktionskapacitet för ytterligare fyra år.

  • ”Boliden är, och har länge varit, en viktig kund rörande prospekteringsborrning. Det kontrakt som nu slutits är ett kvitto på att Boliden uppskattar de mervärden som Drillcon levererar där hög produktion och säkerhet alltid har högsta prioritet.” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

Örebro 8 mars 2022                         

Patrik Rylander, VD                                                                       

Drillcon AB    

Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas  https://www.drillcon.se/media/press-releases

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se