DRILLCON ERHÅLLER ETT BORRKONTRAKT I PORTUGAL

Gruvan, Neves Corvo, Somincor i Portugal som ingår i den internationella gruvkoncernen Lundin Mining och Drillcon Iberia har slutit ett avtal rörande prospekteringsborrning. Avtalet avser två års produktion och motsvarar ett totalt värde på cirka 70 Mkr. Arbetet startar upp omedelbart och sträcker sig fram till januari, 2026.

” Kontraktet innebär att Drillcon Iberia fortsätter att ha en stark närvaro i Portugal med flera pågående kontrakt hos Lundin Mining, Neves Corvo, Somincor. Vidare ser vi det som en kvittens på att organisationen som helhet levererar ett mervärde till kundernas produktion i Portugal“ säger Patrik Rylander, vd Drillcon AB.  

 (Bakgrund; Neves Corvo Somincor är ett dotterbolag som ingår i Lundin Mining och är lokaliserat cirka 220 km sydöst från Lissabon. Gruvan är belägen i närheten av Castro Verde och består i huvudsak av fem olika fyndigheter där brytning sker underjord.)

Örebro 30 januari 2024

 Patrik Rylander, VD                                                                       

Drillcon AB    

 Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas  https://www.drillcon.se/media/press-releases

 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 30 jan kl 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Irland Ltd, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön, Europa och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se