DRILLCON ERHÅLLER ETT BORRKONTRAKT MED LUNDIN MINING – SOMINCOR

Drillcon Iberia SA har slutit ett två-årigt prospekteringsborrkontrakt, underjord med Lundin Mining, Neves-Corvo Somincor. Arbetet kommer starta upp under januari månad, 2022 och förväntas vara avslutat, december, 2023. Kontraktet motsvarar ett värde på cirka 30 Mr.

  • ”Neves – Corvo Somincor – Lundin Mining är, och har under en längre period varit en mycket viktig kund rörande Raiseborrning till Drillcon Iberia SA. Vi är mycket glada att vi nu har fått fortsatt förtroende med prospekteringsborrning och ser det som ett kvitto att Drillcon levererar ett mervärde till Somincors produktion av koppar och zink.” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

(Bakgrund; Neves Corvo Somincor är ett dotterbolag som ingår i Lundin Mining och är lokaliserat cirka 220 km sydöst från Lissabon. Gruvan är belägen i närheten av Castro Verde och består i huvudsak av fem olika fyndigheter där brytning sker underjord.)

För ytterligare information kontakta:          

Patrik Rylander, VD                                                                         

Drillcon AB     

                                                     

Telefon: 070 328 9719                                                                     

E-post: patrik.rylander@drillcon.se                                                

Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 22 december kl 10.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se