Så ser framtidens industripolitik ut

Igår träffade parterna i Västsvenska Arenan näringsminister Ibrahim Baylan för att diskutera framtidens industri. En bransch som sysselsätter 1 miljon personer och står för 70 procent av Sveriges exportvärde. Västra Götalandsregionens regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson var på plats och deltog i ett panelsamtal där hon betonade vikten av test och demonstrationsanläggningar som ett viktigt nästa steg för industrin.  

Vägen framåt för svensk industri är att hitta lösningar som gör den hållbar, vår konkurrenskraft ligger i att bejaka behovet av att utveckla tekniker snarare än att tvärt sluta göra en massa saker som idag inte är hållbara, säger Ibrahim Baylan. Som exempel tog han den aktuella debatten om flygets roll.

Baylan betonade vikten av att skapa en gemensam grundsyn mellan alla berörda parter av industrins behov för att hitta en gemensam väg framåt. Näringsdepartementets roll är i mångt och mycket att samordna flera olika områden för att stärka svensk konkurrenskraft. Där bedömde Baylan att han hade lite erfarenheter att bygga på som tidigare skolpolitiker, energiminister och samordningsminister.

Digitaliseringen är också ett centralt omställningsområde, här måste samhället hjälpas åt och det offentliga kan behöva ta en del av omställningskostnaderna för att inte näringslivet inte ska tappa i konkurrenskraft under omställningsperioden, menar Baylan.
 

Panelsamtal om framtidens industri

Näringsministerns syn på framtiden för svensk industri kommenterades av en panel som bestod av fler av de aktörer som enligt Baylan måste göra gemensam sak för att stärka industrins konkurrenskraft. Västra Götalandsregionens regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson deltog i panelen och betonade vikten av test och demonstrationsanläggningar.

Vi har kommit långt i Sverige, inte minst i Västsverige, men nu behöver vi ta nästa steg, säger Helena Lundberg Nilsson. Här kan regionerna spela en viktig roll att med hjälp av kollektivtrafik och sjukvård arbeta med innovationsupphandling för att skala upp testverksamhet i den egna verksamheten.

Pia Sandvik, VD för RISE lyfte fram kompetensförsörjning. Hon menade att vi har jättebra högskolor men det räcker inte utan ska vi klara alla de snabba omställningar som industrin står inför måste vi skapa bättre förutsättningar för livslångt lärande.

Ödesfrågorna är kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det behövs ny spetskompetens för att säkra företagens konkurrenskraft, men lika viktigt är att utveckla kunskaperna hos de redan yrkesverksamma som ska hantera en digitalisering och automatisering av industrin, säger Pia Sandvik.

Som för att sammanfatta vad deltagarnas syn på att industrins är i behov av att samhällets alla aktörer drar åt samma håll föreslog också Hörstedt att Baylan skulle byta titel till kraftsamlingsminsiter.
 

VGR en del av Västsvenska Arenan

Västra Götalandsregionen är sedan flera år tillbaka en del av Västsvenska Arenan som under flera år har varit ett samarbete under Almedalsveckan mellan Västsveriges näringsliv, akademi och offentliga aktörer. I år fortsätter samarbetet i Almedalen och gårdagens arrangemang anordnades tillsammans med Västsvenska Arenans åtta parter. I april kommer Västra Götalandsregionen att presentera sitt program inför Almedalen 2019.
Läs mer om förra årets deltagande i Almedalen här

Kontakt

Helena Kryssman
Tel: 070-60 74 506
helena.kryssman@vgregion.se