SBP Kredit genomför nyemission om 70 miljoner kronor för fortsatt tillväxt

SBP Kredit AB (publ) har idag emitterat 70 230 000 kronor, inom ramen för kapital- och vinstandelslånet (ISIN: SE0014782827), till en kurs på 105,5 procent av nominellt belopp.

 

”Vi ser en fortsatt stark efterfrågan från våra kunder. Nyemissionen stärker oss för vidare expansion inom fastighetsfinansiering”, säger David Haak, vd på SBP Kredit.

 

Med dagens emission om 70 230 000 kronor uppgår vinstandelslånet sammanlagt till 662 430 000 kronor inom en ram om 3 000 000 000 kronor. Vinstandelslånet har en löptid till den 31 mars 2027 och är noterat på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

 

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

 

För vidare information vänligen kontakta:

David Haak, VD SBP Kredit AB
Tel 073- 828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

 

 

Om Svensk BostadsPartner med fonden SBP Kredit:
SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.
Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat mer än 150 krediter på nästan 4 miljarder kronor.