Seafire AB (publ):s dotterbolag Followit Sweden AB lanserar Contact GPS3 – mobilt larm- och spårningssystem

Contact GPS3 som består av en spårsändare och en app är utvecklad för att följa Stöldskyddsföreningens, SSF, och försäkringsbolagens krav. Produkten kommunicerar med flera separata kommunikationssystem för optimal täckning i alla miljöer och kommer att kompletteras med larmmoduler med varningssignaler i avskräckande syfte för att avbryta tillgrepp.

”Vi analyserade marknaden för spårningssystem och utvecklade ett innovativt system som möter många av de svagheter som dagens produkter har” säger Johan Bennarsten, VD på Followit. Systemet har hög känslighet för rörelse och noggrann positionering, larm för störsändare och är helt mobilt, utan extern anslutning, för dold placering.

Med Contact GPS3 börjar bolaget åter bygga upp marknadssegmentet för stöldskydd och spårningsutrustning. Sedan hösten 2017 har systemet har varit ute hos professionella kunder som blåljusmyndigheter och entreprenadbolag för utförliga tester. De första enheterna har levererats till kund och bolaget kommer nu bearbeta sin kundbas och successivt bygga upp distributionen och plattformen för digital marknadsföring och onlineförsäljning.

Marknaden växer och behovet av ett förbättrat stöldskydd och spårningsutrustning för båtmotorer, anläggningsmaskiner, mopeder och trädgårdsmaskiner är stort. Under 2017 stals exempelvis över 2 700 båtmotorer i Sverige till ett värde på nästan en kvarts miljard kronor. Marknaden för båtmotorer är ökar, vilket i sin tur tyder på att stölderna fortsatt kommer öka. ”Contact GPS3 kommer göra det svårare att lyckas med stölder” säger Johan Bennarsten.

Followit, etablerat 1974, är ett IoT bolag med lång erfarenhet och expertis inom spårningsutrustning för egendom och vilda djur i krävande miljöer. Bolagets huvudsakliga marknad är spårning av vilda djur.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 707 495 659

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafires Mentor.