Seafire överväger emission av ytterligare företagsobligationer om upp till 100 miljorer kronor

Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Bolaget”) har givit Pareto Securities AB i uppdrag att anordna möten med nordiska kreditinvesterare med start den 14 september 2021.

En emission av ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer om upp till 100 miljoner inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0015245758 kan komma att ske med förbehåll för, bland annat, rådande marknadsförhållanden (”Obligations-emissionen”).

Seafire är för närvarande aktiv i ett flertal förvärvsdialoger i olika stadier som del av Bolagets kontinuerliga arbete med att identifiera välskötta och lönsamma små- och medelstora bolag. Den längst gångna av dessa dialoger, avseende ett svenskt industribolag med EBITDA om ca. 10 mkr, befinner sig i due diligence fas. Seafire har även en aktiv förvärvsdialog i ett tidigare skede med producent av biologiska produkter med användning inom jordbruks- och byggindustrin med EBITDA om ca. 15 mkr. Värderingsintervallen för förvärven väntas uppgå till 5-7x EBITDA och om förvärvsprocesserna löper på enligt plan så förväntas de slutföras under hösten 2021.   

Emissionslikviden från Obligationsemissionen avses användas till att finansiella generella företagsändamål däribland framtida förvärv och transaktionskostnader.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare till Bolaget i samband med Obligationsemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2021 kl. 8.00 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom segmenten Industri och Handel och Tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med sju bolag och omsättning på över 400 mkr proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.