Semcon AB (publ):s ansökan om avnotering har godkänts

Semcon AB (publ):s (”Semcon” eller ”Bolaget”) ansökan om avnotering har nu godkänts av Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Semcons aktier på Nasdaq Stockholm är den 22 november 2022.

Som tidigare meddelats har Semcon ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har nu godkänt ansökan och beslutat att sista dag för handel är den 22 november 2022.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2022 kl. 11.15 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, ansvarig investerarrelationer
Tel: 0704-130 926
Email: kristina.ekeblad@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är cirka 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com