DevPort AB (publ) öppnar kontor i Jönköping

Pressmeddelande den 9 januari 2024, kl. 10:00 CET

DevPort fortsätter bredda sitt tjänsteutbud och sin geografiska närvaro genom att starta ett nytt kontor i Jönköping. Kontoret kommer att ledas av Risto Kesti, ny Regionchef för Region Mitt. Risto bor till vardags i Jönköping och kommer in med lång erfarenhet av konsultverksamhet samt ett stort nätverk.  

DevPort har idag verksamhet i regionerna kring Göteborg, Helsingborg, Karlskrona, Linköping och Stockholm med tjänster inom digitala lösningar samt produkt- och produktionsutveckling. Genom expansion till Jönköping stärker DevPort sin närvaro i Småland genom att erbjuda kompletta konsulttjänster med högt kundvärde.

Risto Kesti har mångårig erfarenhet inom konsultverksamhet där han bland annat arbetat för ÅF/Afry och Sigma samt kommer nu senast från Semcon. ”Risto har en lång erfarenhet av att bygga upp konsultverksamheter, inte minst inom försvarsindustrin, något vi tror kommer gynna DevPort långsiktigt. Vårt mål är att bli det självklara valet för våra kunder och framtida medarbetare i och omkring Jönköping”, säger Nils Malmros, DevPorts VD och koncernchef.   

För ytterligare information

Nils Malmros, CEO DevPort AB, tfn: 0736 – 208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2024 kl. 10:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona och Jönköping.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.