Sensidose AB meddelar idag att första dag för handel i Bolagets aktier på Spotlight Stock Market har senarelagts till den 12 maj

På grund av emissionstekniska skäl kopplade till registrering av emissionen samt utbokning av aktier förväntas första dag för handel i Bolagets aktier (ticker: SENSI) bli på torsdag, den 12 maj 2022.

Denna information är sådan information som Sensidose Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022.

För mer information om noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post:
info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.

För mer information om Sensidose AB, vänligen kontakta:
Jack Spira, VD
jack.spira@sensidose.se
+46 (0)722 50 62 72
www.sensidose.se