Magnus Hansson slutar som CFO på Lime Technologies

Lime Technologies AB (publ):s Chief Financial Officer (CFO) Magnus Hansson har idag meddelat att han avslutar sin anställning. Rekrytering av en ersättare kommer att påbörjas omgående. För att säkra en ordnad övergång kommer Magnus att fortsätta i sin nuvarande roll tills dess att en ny CFO är på plats. Magnus Hansson har varit CFO sedan 2015 och har bland annat varit med och tagit Lime till börsen 2018.

”Magnus har haft en nyckelroll på Lime, inte minst under noteringsprocessen. Jag har haft förmånen att jobba med Magnus under många år. Han har alltid varit en sann lagspelare och en uppskattad kollega. Jag önskar Magnus stort lycka till”, säger Nils Olsson, vd för Lime.

”Lime står inför en ny, spännande del av sin tillväxtresa när verksamheten ska vidareutvecklas och säkra framtida lönsam tillväxt i Europa. Jag är både glad och stolt över att ha fått vara med och driva utvecklingen under dessa år, men nu har jag landat i att det är dags för en ny utmaning”, säger Magnus Hansson.

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Nils Olsson, CEO / +46 736-44 48 55 / nils.olsson@lime.tech

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022, kl. 10:00.

Om Lime
Lime hjälper europeiska företag att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” – utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har över 350 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Köln och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se