Kommuniké från årsstämma 2021 i Lime Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Lime Technologies AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 27 april 2021. Fastställande av resultat- och...