Nowo breddar sitt utbud av sparsätt – lanserar Lönespar

Fintechbolaget Nowonomics AB (Nowo) som erbjuder en plattform för privat sparande till pensionen lanserar nu sitt fjärde sparsätt – Lönespar. Sedan tidigare erbjuder bolaget sina drygt 70 000 medlemmar möjligheten att spara privat till sin pension genom sparsätten Dagspar, Autospar samt Snabbspar. Utöver sparsätten erbjuder Nowo också sina medlemmar att få pengar via online cashback samt genom att svara på enkäter.

Med den nya sparsättet Lönespar så kompletterar Nowo sitt erbjudande med ett mer traditionellt sparsätt för de som önskar att säkerställa sitt sparande i samband med att lönen kommer.

– Vi lanserar Lönespar då vi sett en efterfrågan från våra medlemmar. Att kunna säkerställa att man har gjort sitt sparande redan i samband med att lönen kommer är något som ger medlemmen en riktigt bra No worries-känsla. Och då ska vi såklart erbjuda den möjligheten. Att starta Lönespar i appen är något man gör i två enkla steg, välj summa och välj datum när du får lön. Sedan är det klart. Givetvis ser man direkt i appen hur mycket det valda sparandet beräknas bli till pensionen. Att vi nu introducerar Lönespar är ytterligare ett steg i att kunna erbjuda ett mer komplett spar- och investeringserbjudande. Något som är nödvändigt för att vi ska nå våra högt uppsatta mål om att bli ett europeiskt miljardbolag inom privat sparande till pensionen. Säger Rutger Selin, VD på Nowo.

Pengarna som medlemmen sparar investeras i Nowo Global Fund vilken förvaltas av Nowos dotterbolag QQM Fund Management AB. Nowo Global Fund har avkastat 27,9% under 2019, 17,6% under 2020 och ca 24,8 % under 2021. Fonden har belönats av Morningstar med både 5 stjärnor och 5 hållbarhetsglober.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail rutger@nowo.se

Om Nowonomics AB (publ)
Nowo, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

Nowo har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250