Förändring av antalet aktier och röster i Lime Technologies AB (publ)

Under mars månad emitterades 783 481 nya aktier i Lime Technologies AB (publ) ut till följd av att teckningsoptioner i serie 2014/2019 och 2015/2019 utnyttjats (båda serierna gavs ut i samband med incitamentsprogram). Efter utnyttjandet av teckningsoptioner finns inga utestående teckningsoptioner.

Per den 29 mars 2019, den sista handelsdagen i mars, uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 13 283 481. Varje aktie har en röst. 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech
Johan Holmqvist, Head of Investor Relations / +46 708-37 66 77 / johan.holmqvist@lime.tech 

Denna information är sådan som Lime Technologies AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019, kl. 17:00 CET.

Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” – utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990, har 230 anställda och omsätter en kvarts miljard. Företaget har kontor i Lund, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se