Sensidose deltog i Polska Neurologsällskapets kongress den 14-17 september i Lublin.

Som en del av bolagets strategi för geografisk expansion har Sensidose deltagit i och haft en utställning vid polska Neurologsällskapets årliga vetenskaps- och utbildningskonferens som avhölls i staden Lublin.

 Det var Neurologiska sällskapets första kongress efter 2 år med inställda möten på grund av pandemin. Mötet är ett Polens absolut viktigaste inom fältet där i princip alla ledande neurologer, myndighetspersoner och beslutsfattare deltar. 

”Mötet var ett utmärkt tillfälle för oss att inför kommande prisansökan få träffa specialister inom Parkinson området, patientföreningen, myndighetspersoner och presentera vårt behandlingskoncept. Vi hade med oss dosapparaten MyFID med polska texter och kunde därför både diskutera själva principen och demonstrera hur behandlingen genomförs med hjälp av mikrotabletter och doseringsapparat, både vad gäller programmering och ur patientens synvinkel.” berättar Sensidose VD Jack Spira.

”Det var glädjande att både principen för individuell fintitrerad behandling och själva tekniken emottogs så positivt. Möjligheten att på dessa dagar få träffa behandlande läkare från hela landet för att demonstrera och låta dem testa dosapparaten var mycket givande. Vi fick många komplimanger för att systemet var så okomplicerat, logiskt och funktionellt för både läkare och patienter. Vi har med denna första närvaro lagt en bra grund för vår fortsatta väg till den viktiga polska marknaden. Vidare har vi lärt oss mer om ansökningsproceduren för subvention, vägen till marknad samt inte minst fördjupat relationen med vår polska agent. Det är tydligt att Flexilev är eftertraktat bland behandlare av patienter med avancerad Parkinson, så kallad Sviktfas, och att vi ses som ett alternativ till invasiv behandling” avslutar Jack Spira.

För ytterligare information kontakta:

Jack Spira, VD Sanseidos, telefon +46 (0)722 50 62 72

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.

För mer information om Sensidose AB, vänligen kontakta: Jack Spira, VD jack.spira@sensidose.se,  +46 (0)7022 50 62 72

www.sensidose.se
www.myfid.se