Förändring av antal aktier och röster i Hoi Publishing

Hoi Publishing AB meddelar idag att antalet B-aktier ökas med 577.900 och antalet A-aktier minskas med samma antal. Antalet röster minskar därmed med 5.201.100.

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Efter begäran från ägare av A-aktier omvandlas nu 577.900 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrar det totala antalet aktier men minskar det totala antalet röster.

Per dagens datum uppgår förlagets aktiekapital till 991.911,70 kronor fördelat på sammanlagt 9.919.117 aktier varav 4.738.000 A-aktier och 5.181.117 B-aktier. Antalet röster uppgår till 52.561.117.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.