Sista dag för teckning av aktier i Miris Holding ABs företrädesemission 12 maj 2021

Under de kommande åren ska Miris ta ytterligare steg för att öka Bolagets värde som marknadsledare och samtidigt öka förutsättningarna för individuell nutrition inom neonatalvården. Företrädesemissionen genomförs för att tillföra Miris tillräckligt rörelsekapital för att utveckla nästa generation av analysinstrumentet, introducera ny affärsmodell, introducera ett beräkningsverktyg för individuell berikning och säkerställa regulatoriska godkännanden för produktsortimentet.

Lyssna till Miris teamet berättar om bolaget, den utvidgade strategin och hur likviden från den pågående företrädesemissionen skall användas: https://youtu.be/gGEU0ea4VB0

Mer information om företrädesemissionen och anmälningssedlar finns på Miris websida: https://mirissolutions.com/foretradesemission-2021

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.