Sista handelsdag för ABSL BTA är 27 augusti

De betalda, tecknade aktierna som varit upptagna till handel under ABSL BTA kommer nu att slås ihop med den vanliga aktien ABSL. Sista handelsdag i ABSL BTA är 27 augusti 2018.

Absolicons företrädesemission som pågick 14 – 28 juni 2018 tecknades till 312% av det beslutade emissionsbeloppet om 11,1 MSEK.

Styrelsen hade i emissionsbeslutet möjliggjort för ägarspridning genom två övertilldelningsemissioner om sammanlagt 40 000 aktier, vilket innebär att ett antal tecknare utan företräde fått var sin minimipost om 40 aktier.

De nya akterna kommer att finnas på depåer och vp-konton 31 augusti 2018. Samtidigt kommer aktier som köpts via beslutet om övertilldelning att synas.

Kortnamn:  ABSL BTA
ISIN: SE0011337104
Sista handelsdag: 2018-08-27
Stoppdag/omvandling sker:  2018-08-29
De nya aktierna finns på konto: 2018-08-31

Med vänliga hälsningar,

Joakim Byström
vd Absolicon Solar Collector AB

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.