Situationen med covid-19 gör att TopRight senarelägger bokslutskommunikén för 2021

Smart-techbolaget TopRight Nordic har planerat att släppa bokslutskommuniké för 2021 den 2 februari 2022 men senarelägger denna med åtta dagar. De senaste veckornas omfattande smittspridning av covid-19 har påverkat bolagets förmåga att leverera rapporten på utsatt tid. Flertalet av medarbetarna har fått covid-19 eller satts i karantän enligt Folkhälsomyndighetens rekomendationer. Nytt rapportdatum blir 2022-02-10.

”Vi, som så många andra bolag och verksamheter, har drabbats hårt av frånvaro orsakat av covid-19 de senaste veckorna. Detta gör att vi tvingas skjuta upp vår bokslutskommuniké för 2021 med några dagar. Enligt regelverket så ska detta göras senast den sista februari 2022, men vi kommer dock att leverera rapporten den 10 februari 2022”, säger Anders Myrbäck, VD på Topright Nordic.

Läs mer på www.toprightnordic.com

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com  

 

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta  ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

  

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda 
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

Fler artiklar om TopRight Nordic AB