SJ och Amido har tecknat avtal om tjänsten Alliera

SJ har upphandlat Amido för tjänsten Alliera. SJ finns idag över hela Sverige, man har även verksamhet i grannländerna Norge och Danmark vilket omfattas av avtalet.

Inom SJ har man sett en utmaning i att ensa hanteringen av alla sina passersystem och anställdas samt entreprenörers kort och behörigheter till lokalerna. Med Alliera förenklas och effektiviseras administration av alla passersystem över hela SJ’s organisation i Sverige, Norge och Danmark – alla dörrar, behörigheter, och kort.

Alliera är det ensade gränssnittet för administration av passersystem och därmed ökas säkerhet och effektivitet. För att ytterligare öka säkerheten och effektivitet kommer också SJ’s Active Directory att integreras i lösningen.

– Vi på Amido är väldigt stolta och glada att SJ valt Amido och tjänsten Alliera, säger Håkan Tennevall. Installation påbörjas omgående. Förhoppningen är att fler av SJ närstående organisationer och företag väljer Alliera vilket därmed skulle innebära ytterligare förenklingar i och med att SJ kan ta över all hantering av passersystem för sina verksamheter.

Avtalet gäller tillsvidare och ger ingen stor skillnad på Amidos resultat.

 

Om SJ

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido
Amido levererar tjänster som ska förenkla passageadministrationen för fastighetsägare. Genom Bolagets egenutvecklade plattform Alliera kan fastighetsägare digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet. I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för sin 
administration.


Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet

Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system.

Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och landsting samt i industrin.