Snow Acres och Wyld Networks i samarbete kring datainsamling från jordsensorer på avlägsna platser

Wyld Networks har ingått ett partnerskap med Snow Acres, ett kanadensiskt företag som tillhandahåller lösningar för hållbar resurshantering inom jordbruket. Syftet med samarbetet är att förse Snow Acres sensorteknik för att mäta markfuktighet på avlägsna platser med data via satellituppkoppling.

Konstbevattning av odlingsmark sker för närvarande på uppskattningsvis 275 miljoner hektar globalt och detta beräknas fortsätta växa med 0,6 procent årligen. Klimatförhållandena ställer allt högre krav på hushållning av vattenresurser och med detta blir det allt viktigare för jordbrukare, agronomer och agronomiska plattformar att noggrant mäta markfuktigheten.

För att möta de betydande utmaningarna kopplade till datainsamling från jordsensorer behöver jordbrukare och odlare ofta fysiskt besöka sensorer, alternativt installera kostsamma och komplexa lokala nätverk. Med Wyld Networks sensor till satellit-lösning skickas data direkt från sensorer på marken till satelliter i låg omloppsbana. Därifrån sänds den vidare till mjukvaruapplikationer som analyserar och presenterar datan på datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Genom att samla in data till låg kostnad och med låg energiförbrukning möter Wyld det ökande behovet av att digitalisera jordbruket. Denna data möjliggör optimerad hushållning av vattenresurser, minskad användning av insatsvaror och ökad skörd.

Kanadas omfattande jordbrukstillgångar inkluderar många områden med undermålig täckning av mobilnät. Snow Acres har identifierat möjligheter att använda Wyld Connect och nyttja dess 100 procent globala IoT-täckning och därigenom uppfylla uppsatta effektivitets- och hållbarhetsmål.

“Vi levererar lösningar för hållbar förvaltning av jordbruksresurser. Tillsammans med Wyld Networks kommer vi möta våra kunders uppkopplingsbehov och möjliggöra leverans av data från vilken plats som helst i Kanada och världen”, säger Robert Watson, vd för Snow Acres.

“Att nå hållbarhetsmål genom datahantering till låg kostnad och med låg energiförbrukning är nödvändigt för att digitalisera odling av grödor”, säger Alastair Williamson, vd för Wyld Networks. “Wyld är glada över att samarbeta med Snow Acres för att möta denna utmaning i Kanada genom att koppla upp sensorer direkt till satelliter i låg omloppsbana.”

För mer information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
Tel: +44 7 824 997 689
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och företag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com