Sparbanken Skåne offentliggör prospekt för obligationsprogram

Sparbanken Skåne uppdaterar sitt obligationsprogram för utgivande av MTN-instrument (Medium Term Notes), MREL-instrument och förlagsbevis. Finansinspektionen har den 22 december 2021 godkänt och registrerat ett grundprospekt med anledning av detta.

Obligationsprogrammet i dess helhet gör det möjligt för Sparbanken Skåne att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett år och med en ram om 10 miljarder kronor eller motsvarande belopp i euro. 

– En diversifierad upplåning är en viktig del av Sparbanken Skånes finansieringsstrategi och vi är en återkommande emittent på obligationsmarknaden. Genom detta skapar vi flexibilitet för banken och kan bibehålla fortsatt låg risk i verksamheten, säger finanschef Mikael Forsberg.

Grundprospektet för Sparbanken Skånes obligationsprogram finns tillgängligt i elektronisk form på Sparbanken Skånes (sparbankenskane.se) och Finansinspektionens (fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i pappersform på Sparbanken Skånes ledningskontor, Byggmästaregatan 4, 222 00 Lund. 

För mer information
Mikael Forsberg, CFO, 044-13 82 17
Rasmus Roos, VD, 046-16 23 11
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.