Sparbanken Skåne uppdaterar program för säkerställda obligationer samt offentliggör prospekt

Sparbanken Skåne uppdaterar sitt program för utgivning av säkerställda obligationer. Finansinspektionen har den 23 juni 2021 godkänt och registrerat grundprospektet med anledning av detta.

Sparbanken Skånes program för utgivning av säkerställda obligationer i enlighet med lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer utgör en ram som ger Sparbanken Skåne möjlighet att löpande ta upp lån i svenska kronor med en löptid om lägst ett år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om 30 miljarder kronor. 

– En diversifierad upplåning är en viktig del av Sparbanken Skånes finansieringsstrategi. I slutänden handlar det om att skapa styrka och flexibilitet för banken, genom att bibehålla fortsatt låg risk i verksamheten. Därför är vi sedan många år en återkommande emittent på obligationsmarknaden, säger finanschef Mikael Forsberg.

Grundprospektet för Sparbanken Skånes program för utgivning av säkerställda obligationer finns tillgängligt i elektronisk form på Sparbanken Skånes (sparbankenskane.se) och Finansinspektionens (fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i pappersform på Sparbanken Skånes ledningskontor, Byggmästaregatan 4, 222 00 Lund.

För mer information
Mikael Forsberg, CFO, 044-13 82 17
Rasmus Roos, VD, 046-16 23 11
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.