Speqta säljer Vinklubben till Viva Wine Group för 120 mkr kontant

Speqta AB (publ) (“Speqta”) har tecknat avtal om försäljning av samtliga aktier i Mytaste Food & Beverage AB (“Vinklubben”) till Viva Wine Group AB (“Viva Wine Group”). Köpeskillingen uppgår till 120 mkr på en kontant och skuldfri basis och erläggs kontant i samband med tillträdet. Transaktionen beräknas slutföras i början av april 2022.

Speqta säljer Vinklubben till den ledande Nordiska vinkoncernen Viva Wine Group för 120 mkr på en kontant och skuldfri basis. Köpeskillingen erläggs kontant när transaktionen slutförs, vilket är beräknat till början av april 2022.

Vinklubben har en ledande marknadsposition inom prestationsbaserad vinmarknadsföring och erbjuder vindistributörer en plattform för onlinebaserad marknadsföring. Vinklubben är Sveriges största online community för vin med 1,6 miljoner medlemmar. Omsättningen uppgick 2021 till 22,5 mkr och EBITDA till 12,4 mkr exkl. management fees. Organiska tillväxten var 21% 2021 till följd av ett dedikerat och fokuserat säljarbete i kombination med god marknadsutveckling, utökad kapacitet samt förbättrad segmentering. Vinklubben sysselsätter fyra personer på heltid. I Mytaste Food & Beverage AB ingår även myTaste och Matklubben. 

Under 2021 introducerade Vinklubben sociala medie tjänsten SMART som innebär att vinimportörer kan rikta sin sociala medie-annonsering för det fasta sortimentet och koppla den direkt mot geografiska punkter och distributionsnivåer. Resultatet blir att annonsering sker där det finns distribution vilket ger en bättre konsumentupplevelse, men även att distributionen för vinimportören ökar för specifika produkter.

Viva Wine Group är en ledande Nordisk vinkoncern med stark position på den europeiska e-handelsmarknaden för vin. Bolaget noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market i december 2021 och växer snabbt internationellt.

Viva Wine Groups VD Emil Sallnäs kommenterar:

“Viva Wine Group har som mål att fortsätta växa på den nordiska marknaden och Vinklubben blir en viktig plattform i utförandet av vår fortsatta tillväxtstrategi. Vinklubben är en av de ledande aktörerna i vår bransch när det gäller marknadsföring av vin och deras entreprenörsdrivna anda passar väldigt bra med Viva Wine Group.”

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar:

”Vinklubben har haft en fantastisk utveckling och har etablerat sig som den ledande aktören för prestationsbaserad vinmarknadsföring i Sverige. Genom Viva Wine Group och deras entreprenörsbolag och partners får Vinklubben en stark bas och nytt hem för fortsatt lönsam tillväxt. För Speqta är avyttringen en del av den strategiska översyn som pågått sen november 2021.”

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2022 kl. 18:00 CET.

Kontakt:

Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
fredrik.lindros@speqta.com
+46 723 10 66 66

www.speqta.com

Om Speqta

Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: ca@vhcorp.se